„Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930” executie