Corturi pentru evenimente

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Corturi pentru evenimente
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
2. Mobilier, aparatură birotică şi alte active fixe corporale
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Gestionarea situațiilor de urgență, social, educațional.
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Palatul Administrativ al Consiliului Județean Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita - Consiliul Județean Harghita, Instituții subordonate, Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Oltul" al Județului Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În vederea asigurării mijloacelor materiale pentru gestionarea situațiilor de urgență, respectiv adăpostirea sinistraților, amenajarea punctelor pentru acordarea de prim ajutor, distribuire apă potabilă, alimente, îmbrăcăminte, precum și pentru organizarea unor evenimente în aer liber cum sunt: cursuri, seminarii, diferite reprezentații, expoziții, târguri, propunem achiziționarea a două corturi mari.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Echipamente insuficiente pentru gestionarea situațiilor de urgență și adăpostirea oamenilor și bunurilor în cazuri unor calamități.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Creșterea capacității instituției, atât pentru gestionarea unor situații de urgență, cât și pentru organizarea evenimentelor în aer liber.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea mijloacelor și echipamentelor adecvate pentru gestionarea situațiilor de urgență sau organizarea evenimentelor în aer liber.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Județul Harghita - Consiliului Județean Harghita. Instituții subordonate. Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Oltul" al Județului Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
55.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
55.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Corturi pentru evenimente 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu