Portofoliu de proiecte

Direcţia Generală Economică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Portofoliu de proiecte
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.10. programe de dezvoltare regională și locală
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Economia judetului Harghita
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ditrau - Gyergyóditró
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Judetean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Vezi documentele atasate
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Vezi documentele atasate
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
DOCUMENTE ŞI POZE
Documente: 
AtaşamentMărime
PDF icon portfolio_nj9_20170313082953.pdf622.26 KB
Obiectivele proiectului: 
Vezi documentele atasate
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Vezi documentele atasate
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
85.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
85.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Portofoliu de proiecte 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu