Modernizare drum județean DJ 174A - Bilbor - DJ 174C - lim. jud. Suceava, sectorul km 5+000 - 11+197

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Modernizare drum județean DJ 174A - Bilbor - DJ 174C - lim. jud. Suceava, sectorul km 5+000 - 11+197
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
Investiţii în continuare: 
b) Investiţii în continuare – Construcții (subcapitolul 58)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Bilbor - Bélbor
Adresa: 
DJ174A- Bilbor- DJ174C- lim. jud. Suceava
Amplasament: 
DJ174A- Bilbor- DJ174C- lim. jud. Suceava
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
149/2013
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Fonduri externe nerambursabile
Suma aprobată pt anul în curs: 
7 723.57 mii lei
Denumirea investitiei
Modernizare drum județean DJ 174A - Bilbor - DJ 174C - lim. jud. Suceava, sectorul km 5+000 - 11+197
Durata
Durata estimată (luni): 
9 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu