Creare modul e-learning (5 module) in cadrul proiectului CAPTION

Direcţia Generală Economică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Creare modul e-learning (5 module) in cadrul proiectului CAPTION
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.10. programe de dezvoltare regională și locală
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
3. Alte active fixe
Alte active fixe: 
Subcapitolul 58
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
educațională
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
P-ța Libertății nr.5
Amplasament: 
P-ța Libertății nr.5, Miercurea Ciuc
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
Hotărârea CJH nr.145/2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
116.21 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
116.21 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Creare modul e-learning (5 module) in cadrul proiectului CAPTION 116.21 116.21 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu