Expertiză la Locuințe de serviciu din Șumuleu în vederea modernizării și extinderii prin supraetajare

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Expertiză la Locuințe de serviciu din Șumuleu în vederea modernizării și extinderii prin supraetajare
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
71.01.30
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
locuințe de serviciu
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc Str. Șumuleu
Amplasament: 
Miercurea Ciuc, str. Șumuleu
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Construcția în care sunt amenajate locuințe de serviciu are acoperiș șarpantă cu țigle ceramice deteriorate, de peste 50 ani, instalații de încălzire/apă/canal deteriorate și depășite moral, pereții prezintă igrasie datorită lipsei sau deteriorăă hidroizolării corespunzătoare a fundațiilor și pereților parterului.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Număriul cererilor pentru locuințe de serviciu depășește numărul locuințelor deisponibile, iar în clădirea existentă nu se pot asigura cerințele de confort normate pentru clădiri rezidențiale.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Extinderea prin supraetajare și modernizarea-reabilitarea construcției existente va îmbunătății situația locativă în condițiile asigurării cerințelor de confort prin utilizarea sustenabilă a resurselor energetice.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Înbunătățirea condițiilor de locuire și utilizarea eficientă a resurselor energetice
Obiectivele proiectului: 
Îmbunătățirea condițiilor de locuit și realizarea prin supraetajere a încă 6 locuințe de serviciu
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Angajații proprii Consiliuli Juddețean Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
35.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
35.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Expertiză la Locuințe de serviciu din Șumuleu în vederea modernizării și extinderii prin supraetajare 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu