REABILITARE DJ 137, Odorheiu Secuiesc - intersecția cu DJ 137A, km 0+000 - 4+300 (PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

REABILITARE DJ 137, Odorheiu Secuiesc - intersecția cu DJ 137A, km 0+000 - 4+300 (PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
71.01.30
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Feliceni - Felsőboldogfalva
Amplasament: 
DJ 137, km 0+000 - 4+300
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Sectorul de drum județean de reabilitat are o lungime totală de 4,3 km, având îmbrăcăminte de tip asfalt. Elaborare Proiectului tehnic este necesară pentru continuitatea și eligibilitatea proiectului: „REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000”, cu contract de finanțare POR Nr. 1779/29.03.2018, Cod SMIS 115755.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Starea tehnică a drumului este necorespunzătoare, atât din punct de vedere al suprafeței de rulare cu degradări multiple (gropi, denivelări longitudinale și transversale, etc.), cât și din punct de vedere al elementelor de siguranța circulației. Podurile și podețele sunt în stare degradată și colmatate
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Marirea vitezei de deplasare, fluidizarea traficului, creșterea siguranței circulației
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Elaborare Proiectului tehnic este necesară pentru continuitatea și eligibilitatea proiectului: „REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000”, cu contract de finanțare POR Nr. 1779/29.03.2018, Cod SMIS 115755.
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
contract de finanțare POR Nr. 1779/29.03.2018, Cod SMIS 115755.
Obiectivele proiectului: 
Legătura cu rețeaua TEN-T
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din zonă
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
150.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
150.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
REABILITARE DJ 137, Odorheiu Secuiesc - intersecția cu DJ 137A, km 0+000 - 4+300 (PT) 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu