APARATURA MEDICALA SPATIU SPITALIZARE

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

APARATURA MEDICALA SPATIU SPITALIZARE
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
TULGHES, NR.342, HARGHITA
Amplasament: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES - SPATIU DE PSITALIZARE
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Dotarea spatiului de spitalizare cu aparatura medicala diversa
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Imbunatatirea actului medical
Prognoze pe termen mediu și lung: 
pe termen mediu
Obiectivele proiectului: 
Dotare sectii medicale cu aparatura
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Spitalul de Psihiatrie Tulghes
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
veniturii proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
95.31 mii lei
Denumirea investitiei
APARATURA MEDICALA SPATIU SPITALIZARE
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu