„Modernizare drum județean DJ 174A – Bilbor – km 20+000 – 23+423 - DJ 174C - lim. jud. Suceava km 5+000 – 11+197, pe sectorul km 5+000 – 11+197“ cod smis 125426 (realizare si montare panou temporar si placa permanenta)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

„Modernizare drum județean DJ 174A – Bilbor – km 20+000 – 23+423 - DJ 174C - lim. jud. Suceava km 5+000 – 11+197, pe sectorul km 5+000 – 11+197“ cod smis 125426 (realizare si montare panou temporar si placa permanenta)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
Investiţii în continuare: 
b) Investiţii în continuare – Construcții (subcapitolul 58)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Modernizarea sistemului rutier pe DJ 174A - Bilbor – km 20+000 – 23+423 - DJ 174C - lim. jud. Suceava km 5+000 – 11+197, pe sectorul km 5+000 – 11+197, în scopul îmbunatațirii parametrilor relevanți - cresterea vitezei de rulare, cresterea siguranței rutiere si a portanței, asigurând conectivitatea cu rețeaua TEN-T, în mod indirect, prin DN15 - Toplița catre E578. Realizarea a 5 panouri de informare temporare pe perioada de realizare a investitiei și realizarea a 5 plăci de informare permanente la finalizarea investitiei
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Bilbor - Bélbor
Adresa: 
Bilbor jud. Harghita
Amplasament: 
DJ 174A - Bilbor – km 20+000 – 23+423 - DJ 174C - lim. jud. Suceava km 5+000 – 11+197, pe sectorul km 5+000 – 11+197
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Partener nr. 1- Lider de proiect UATJudețul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, Partener nr. 2 - Com Bilbor
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
Hot. CJHR nr. 241/12.09.2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Fonduri externe nerambursabile
Suma aprobată pt anul în curs: 
16.60 mii lei
Denumirea investitiei
„Modernizare drum județean DJ 174A – Bilbor – km 20+000 – 23+423 - DJ 174C - lim. jud. Suceava km 5+000 – 11+197, pe sectorul km 5+000 – 11+197“ cod smis 125426 (realizare si montare panou temporar si placa permanenta)
Durata
Durata estimată (luni): 
25 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da