„Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Pauleni DN 12A, km 2+200 – 7+500, județul Harghita, pe sectorul km 3+032 – 7+500“ cod smis 125429 (realizare și montare placă permanentă)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

„Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Pauleni DN 12A, km 2+200 – 7+500, județul Harghita, pe sectorul km 3+032 – 7+500“ cod smis 125429 (realizare și montare placă permanentă)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
Investiţii în continuare: 
b) Investiţii în continuare – Construcții (subcapitolul 58)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Modernizarea sistemului rutier pe DJ 123E Miercurea Ciuc- Pauleni, în scopul îmbunatațirii parametrilor relevanți - cresterea vitezei de rulare, cresterea siguranței rutiere si a portanței pe sectorul cuprins între km 3+032 si km 7+500, care asigura conectivitatea cu rețeaua TEN-T, în mod indirect, prin DN12A catre E578. Drumul asigura legatura între Municipiul Miercurea-Ciuc si localitatea Pauleni-Ciuc cu satele aparținatoare: Pauleni-Ciuc, Delnita si Soimeni.Lungime drumuri județene modernizate conectate la TEN-T: 4,45 kilometri.Lungime drumuri județene modernizate conectate la TEN-T: 4,45 kilometri
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Păuleni - Székelypálfalva
Adresa: 
Păuleni Ciuc jud. Harghita
Amplasament: 
Modernizarea sistemului rutier pe DJ 123E Miercurea Ciuc- Pauleni, în scopul îmbunataþirii parametrilor relevanți - cresterea vitezei de rulare, cresterea siguranței rutiere si a portanței pe sectorul cuprins între km 3+032 si km 7+500, care asigura conectivitatea cu reþeaua TEN-T, în mod indirect, prin DN12A catre E578. Drumul asigura legatura între Municipiul Miercurea-Ciuc si localitatea Pauleni-Ciuc cu satele aparținatoare: Pauleni-Ciuc, Delnita si Soimeni
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Partener nr. 1 Lider de proiect: U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, Partener nr. 2 - com. Păuleni Ciuc.
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
Hot. CJHR nr. 89/2017; Hot. CJHR nr. 240/12.09.2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Fonduri externe nerambursabile
Suma aprobată pt anul în curs: 
13.56 mii lei
Denumirea investitiei
„Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Pauleni DN 12A, km 2+200 – 7+500, județul Harghita, pe sectorul km 3+032 – 7+500“ cod smis 125429 (realizare și montare placă permanentă)
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu