„Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Pauleni DN 12A, km 2+200 – 7+500, județul Harghita, pe sectorul km 3+032 – 7+500“ cod smis 125429 (realizare și montare placă permanentă)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

„Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Pauleni DN 12A, km 2+200 – 7+500, județul Harghita, pe sectorul km 3+032 – 7+500“ cod smis 125429 (realizare și montare placă permanentă)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
Investiţii în continuare: 
b) Investiţii în continuare – Construcții (subcapitolul 58)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Modernizarea sistemului rutier pe DJ 123E Miercurea Ciuc- Pauleni, în scopul îmbunatațirii parametrilor relevanți - cresterea vitezei de rulare, cresterea siguranței rutiere si a portanței pe sectorul cuprins între km 3+032 si km 7+500, care asigura conectivitatea cu rețeaua TEN-T, în mod indirect, prin DN12A catre E578. Drumul asigura legatura între Municipiul Miercurea-Ciuc si localitatea Pauleni-Ciuc cu satele aparținatoare: Pauleni-Ciuc, Delnita si Soimeni.Lungime drumuri județene modernizate conectate la TEN-T: 4,45 kilometri.Lungime drumuri județene modernizate conectate la TEN-T: 4,45 kilometri
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Păuleni - Székelypálfalva
Adresa: 
Păuleni Ciuc jud. Harghita
Amplasament: 
Modernizarea sistemului rutier pe DJ 123E Miercurea Ciuc- Pauleni, în scopul îmbunataþirii parametrilor relevanți - cresterea vitezei de rulare, cresterea siguranței rutiere si a portanței pe sectorul cuprins între km 3+032 si km 7+500, care asigura conectivitatea cu reþeaua TEN-T, în mod indirect, prin DN12A catre E578. Drumul asigura legatura între Municipiul Miercurea-Ciuc si localitatea Pauleni-Ciuc cu satele aparținatoare: Pauleni-Ciuc, Delnita si Soimeni
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Partener nr. 1 Lider de proiect: U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, Partener nr. 2 - com. Păuleni Ciuc.
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
Hot. CJHR nr. 89/2017; Hot. CJHR nr. 240/12.09.2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
13.56 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Fonduri externe nerambursabile
Suma aprobată pt anul în curs: 
13.56 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
„Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Pauleni DN 12A, km 2+200 – 7+500, județul Harghita, pe sectorul km 3+032 – 7+500“ cod smis 125429 (realizare și montare placă permanentă) 13.56 13.56 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu