Pod pe DJ 134C km 15+280, Sâncrai, comuna Dealu, județul Harghita (proiectare și execuție)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Pod pe DJ 134C km 15+280, Sâncrai, comuna Dealu, județul Harghita (proiectare și execuție)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
Investiţii în continuare: 
a) Investiţii în continuare – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Dealu - Oroszhegy
Sâncrai - Székelyszentkirály
Adresa: 
DJ 134C km 15+280, Sâncrai, comuna Dealu
Amplasament: 
DJ 134C km 15+280, Sâncrai, comuna Dealu
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
judetul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
305/2017
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
355.00 mii lei
Denumirea investitiei
Pod pe DJ 134C km 15+280, Sâncrai, comuna Dealu, județul Harghita (proiectare și execuție)
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu