Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Șoimoșu Mic-Cristuru Secuiesc, Km 7+518-15+484 pe tronsonul km 12+631 - 13+110 (Actualizare și completare PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Șoimoșu Mic-Cristuru Secuiesc, Km 7+518-15+484 pe tronsonul km 12+631 - 13+110 (Actualizare și completare PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
a) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii(71.01.30)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Adresa: 
Județul Harghita, DJ 134A, între Șoimoșu Mic-Cristuru Secuiesc, sectorul de drum km 12+631 - 13+110
Amplasament: 
DJ 134A, între Șoimoșu Mic-Cristuru Secuiesc, sectorul de drum km 12+631 - 13+110
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drumul județean pe acest sector de drum prezintă un sistem rutier cu suprafață de pământ, slab calitativ privind capacitatea portantă, fiind expus de subspălările apei din lacul aflat în apropiere. Tronsonul de drum, în cauză se află între lacuri și conducte de transport gaze naturale (aparținând SC SNTGN TRANSGAZ SA, respectiv SC SNGN ROMGAZ SA). Aceasta din urmă prezintă paralelism cu drumul județean. Având în vedere lipsa studiilor geotehnice, topografice, respectiv hidrologice pentru acest sector de drum, la problemele întămpinate, (necesitatea unei ziduri de sprijin), proiectantul nu a putut oferi o soluție tehnică, astfel este necesară actualizarea proiectului tehnic.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În trecut actualizarea proiectului de pe lângă lacurilor a stârnit controverse din partea administratorii lacurilor, care au atacat în instanță intabularea acestui tronson de drum al drumului județean DJ 134A, iar la obținerea avizului de la Transgaz am întămpinat probleme.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Realizarea unui drum județean prevăzut de reglementările tehnice pentru categoria de încadrare a drumului, condiții optime de siguranță și confort în circulație.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului, construirea unui zid de sprijin, etc. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului, care să conducă la îmbunătăţirea capacității portante și aducerea indicatorilor de calitate la standardele în vigoare pentru această categorie de drum.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din zonele de împrejur, mai ales locuitorii din Șoimușu Mic și din orașul Cristuru Secuiesc, respectiv cetățenii care circulă între Cristuru Secuiesc – Șoimușu Mic.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
40.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
40.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Șoimoșu Mic-Cristuru Secuiesc, Km 7+518-15+484 pe tronsonul km 12+631 - 13+110 (Actualizare și completare PT) 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu