Server performant

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Server performant
Clasificare
Categoria bugetara: 
67.02 Cultură, recreere și religie
Cheltuieli bugetare: 
...03.02. biblioteci publice județene
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
2. Mobilier, aparatură birotică şi alte active fixe corporale (subcapitolul 71.01.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Serverul care asigură conexiunile de internet și rețeaua internă este învechit.
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
str.Stadion nr.1 bis
Amplasament: 
Miercurea-Ciuc str. Stadion nr.1 bis
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Biblioteca Judeteana Kajoni Janos
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Biblioteca are un număr mare de vizitatori on-line, vizitatori pentru care trebuie să asigurăm acces la conținut on-line, cataloage on-line, servicii on-line.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Serverul actual este perimat din această cauză este foarte lent.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Serviciile la distanță vor fi din ce în ce mai mult utilizată conform statisticilor multianuale.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Aria de dezvoltare 5 Consolidarea proceselor de construire a destinației Tema 5.2 Programe dedicate siturilor culturale distinse
Obiectivele proiectului: 
Serviciile la distanță să fie din ce în ce mai mult, rapid și ușor utilizată .
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Utilizatorii on-line și utilizatorii de internet a bibliotecii (elevii, studenții etc...).
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
6.00 mii lei
Denumirea investitiei
Server performant
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu