Server performant

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Server performant
Clasificare
Categoria bugetara: 
67.02 Cultură, recreere și religie
Cheltuieli bugetare: 
...03.02. biblioteci publice județene
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
2. Mobilier, aparatură birotică şi alte active fixe corporale
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Serverul care asigură conexiunile de internet și rețeaua internă este învechit.
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
str.Stadion nr.1 bis
Amplasament: 
Miercurea-Ciuc str. Stadion nr.1 bis
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Biblioteca Judeteana Kajoni Janos
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Biblioteca are un număr mare de vizitatori on-line, vizitatori pentru care trebuie să asigurăm acces la conținut on-line, cataloage on-line, servicii on-line.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Serverul actual este perimat din această cauză este foarte lent.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Serviciile la distanță vor fi din ce în ce mai mult utilizată conform statisticilor multianuale.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Aria de dezvoltare 5 Consolidarea proceselor de construire a destinației Tema 5.2 Programe dedicate siturilor culturale distinse
Obiectivele proiectului: 
Serviciile la distanță să fie din ce în ce mai mult, rapid și ușor utilizată .
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Utilizatorii on-line și utilizatorii de internet a bibliotecii (elevii, studenții etc...).
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
6.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
6.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Server performant 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu