Software educaţional pentru susținerea învățării inovative

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Software educaţional pentru susținerea învățării inovative
Clasificare
Categoria bugetara: 
67.02 Cultură, recreere și religie
Cheltuieli bugetare: 
...03.02. biblioteci publice județene
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
3. Alte active fixe
Alte active fixe: 
a) Alte active fixe (subcapitolul 71.01.30)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Învățare inovativă
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str.Stadion nr.1bis
Amplasament: 
Miercurea-Ciuc str.Stadion nr.1bis
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Biblioteca Județeană, bibliotecile din județ și unitățile de învățământ din județ.
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Biblioteca, în acord cu propria misiune, suţine activ educaţia şi învăţarea pe toate căile. Prin programul de faţă propunem un salt calitativ, în sensul introducerii inovaţiei în procesul de învăţare. În acest scop, considerăm necesară achiziţia unui softver educaţional care să ofere cadru ce urmează a fi completat de către bibliotecari, cadre didactice, specialişti, cu conţinut atractiv şi adecvat, conform nevoilor de învăţare ale diverselor categorii de grupuri-ţintă. (elevi, studenți, adulți )
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Elevii și studenții preferă prezența tehnologiei moderne în procesul de învățare. Unitățile de învățământ din județ au deficiențe din acest punct de vedere. Pe de altă parte, bibliotecile dispun de conținut științific valoros dar insuficient promovat și valorificat tocmal datorită formei de prezentare tradițională ( format tipărit )
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Scopul urmărit este realizarea unui portofoliu de materiale educaționale din diverse domenii (știință, cultură, artă, meserii etc.) la dispoziția biblioteciilor și a unităților de învaățământ, utilizabil în educația formală și nonformală, Contăm pe colaborarea bibliotecarilor, a cadrelor didactice și altor specialiști.
DOCUMENTE ŞI POZE
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Aria de dezvoltare 2 Validarea paradigmei de economie a cunoașterii Tema 2.4 Elaborarea unui suport e-learning regional care sprijină perfectionarea în mod continuu Aria de dezvoltare 3 Crearea sinergiilor între competențe, instituții și sectoare Tema 3.4 Programe de colaborare intersectoriale (Cultură – Educație,Cultură – Culte,Cultură – Turism, etc)
Obiectivele proiectului: 
Colaborarea specialiștilor din educație, învățământ, colecții publice în procesele de educație formală și nonformală. Realizarea de pachete de programe educaționale din diverse domenii. Implicarea bibliotecilor în susținerea educației formale și nonformale
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Specialiștii, elevii, studenții, cursanții din localitățile din județul Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
25.00 mii lei
Denumirea investitiei
Software educaţional pentru susținerea învățării inovative
Durata
Durata estimată (luni): 
9 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu