Plan de acțiune locală

Direcţia Generală Programe, Proiecte Și Achiziții Publice

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Plan de acțiune locală
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.30 alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
b) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii(subcapitol 58)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Județul Harghita: Patrimoniul național și cultural
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Atid - Etéd
Şiclod - Siklód
Cuşmed - Küsmöd
Crişeni - Kőrispatak
Inlăceni - Énlaka
Avrămești - Szentábrahám
Medişoru Mic - Kismedesér
Laz-Şoimuş - Solymosiláz
Laz-Firtănuş - Firtosiláz
Goagiu - Gagy
Firtănuş - Firtosmartonos
Andreeni - Magyarándrásfalva
Cecheşti - Csekefalva
Băile Tușnad - Tusnádfürdő
Carpitus - Kárpitusbánya
Bălan - Balánbánya
Bilbor - Bélbor
Răchitiş - Rakottyás
Borsec - Borszék
Brădești - Fenyéd
Târnoviţa - Küküllőkeményfalva
Căpîlnița - Kápolnásfalu
Cârța - Karcfalva
Ineu - Csíkjenőfalva
Ciceu - Csíkcsicsó
Ciaracio - Csíkcsaracsó
Ciucsîngeorgiu - Csíkszentgyörgy
Cotormani - Kotormány
Eghersec - Egerszék
Bancu - Csíkbánkfalva
Armăşenii Noi - Menaságújfalu
Armăşeni - Csíkmenaság
Ghiurche - Gyürke
Potiond - Pottyond
Ciobăniş - Csobányos
Ciumani - Gyergyócsomafalva
Corbu - Gyergyóholló
Capu Corbului - Hollósarka
Corund - Korond
Valea lui Pavel - Pálpataka
Fântâna Brazilor - Fenyőkút
Atia - Atyha
Calonda - Kalonda
Cozmeni - Kozmás
Lăzăreşti - Lázárfalva
Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Beteşti - Betfalva
Filiaş - Fiatfalva
Dănești - Csíkdánfalva
Dîrjiu - Székelyderzs
Mujna - Székelymuzsna
Dealu - Oroszhegy
Ulcani - Ülke
Valea Rotundă - Üknyéd
Tibod - Tíbód
Fâncel - Székelyfancsal
Tămaşu - Székelyszenttamás
Sâncrai - Székelyszentkirály
Ditrau - Gyergyóditró
Jolotca - Orotva
Ţengheler - Cengellér
Feliceni - Felsőboldogfalva
Alexandriţa - Sándortelke
Arvăţeni - Árvátfalva
Cireşeni - Sükő
Forţeni - Farcád
Hoghia - Hodgya
Poloniţa - Székelylengyelfalva
Oţeni - Ocfalva
Văleni - Patakfalva
Tăureni - Bikafalva
Teleac - Telekfalva
Frumoasa - Csíkszépvíz
Bârzava - Csíkborzsova
Făgeţel - Bükkloka
Nicoleşti - Csíkszentmiklós
Gălăuțaș - Galócás
Dealu Armanului - Szérüsdomb
Gălăuţaş-Pârâu - Galócáspatak
Zăpodea - Zapogya
Nuţeni - Nucény
Plopiş - Jegenyés
Toleşeni - Tolesény
Preluca - Perlaka
Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Visafolio - Visszafolyó
Covacipeter - Kovácspéter
Lacu roşu - Gyilkostó
Vargatac - Vargatag
Joseni - Gyergyóalfalu
Borzont - Borzont
Bucin - Bucsin
Lăzarea - Gyergyószárhegy
Ghiduţ - Güdüc
Leliceni - Csíkszentlélek
Misentea - Csíkmindszent
Hosasău - Hosszúaszó
Fitod - Fitód
Lueta - Lövéte
Băile Chirui - Kirulyfürdő
Lunca de Jos - Gyimesközéplok
Valea Rece - Hidegségpataka
Valea lui Antaloc - Antalokpataka
Puntea Lupului - Farkaspalló
Poiana Fagului - Bükkhavaspataka
Baraţcoş - Barackospatak
Valea Boroş - Borospatak
Valea Capelei - Kápolnapataka
Valea Întunecoasă - Sötétpatak
Lunca de Sus - Gyimesfelsőlok
Valea Ugra - Ugrapataka
Valea Gârbea - Görbepataka
Păltiniş-Ciuc - Nyíresalja
Izvorul Trotuşului - Sántatelek
Comiat - Komjátpataka
Lupeni - Farkaslaka
Păltiniş - Kecset
Păuleni - Székelypálfalva
Morăreni - Nyikómalomfalva
Bulgăreni - Bogárfalva
Săncel - Szencséd
Satu Mic - Kisfalud
Bisericani - Szentlélek
Firtuşu - Firtosváralja
Mădăraș - Csíkmadaras
Mărtiniș - Homoródszentmárton
Sânpaul - Homoródszentpál
Oraşeni - Városfalva
Petreni - Homoródszentpéter
Locodeni - Lókod
Aldea - Abásfalva
Comăneşti - Homoródkeményfalva
Chinuşu - Kénos
Călugăreni - Homoródremete
Bădeni - Bágy
Ghipeş - Gyepes
Rareş - Recsenyéd
Merești - Homoródalmás
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Jigodin-Băi - Zsögödfürdő
Harghita-Băi - Hargitafürdő
Ciba - Csiba
Mihăleni - Csíkszentmihály
Nădejdea - Ajnád
Livezi - Lóvész
Văcăreşti - Vacsárcsi
Mugeni - Bögöz
Dejuţiu - Décsfalva
Dobeni - Székelydobó
Lutiţa - Agyagfalva
Beta - Béta
Aluniş - Székelymagyaros
Mătişeni - Mátisfalva
Tăietura - Vágás
Ocland - Oklánd
Satu Nou - Homoródújfalu
Crăciunel - Homoródkarácsonfalva
Odorheiu Secuiesc - Székelyudvarhely
Păuleni-Ciuc - Csíkpálfalva
Delniţa - Csíkdelne
Şoimeni - Csíkcsomortán
Plăieșii de Jos - Kászonaltíz
Casinu Nou - Kászonújfalu
Iacobeni - Kászonjakabfalva
Imper - Kászonimpér
Plăieşii de Sus - Kászonfeltíz
Porumbeni - Galambfalva
Porumbenii Mari - Nagygalambfalva
Porumbenii Mici - Kisgalambfalva
Praid - Parajd
Ocna de Jos - Alsósófalva
Ocna de Sus - Felsősófalva
Becaş - Békástelep
Bucin - Bucsin
Racu - Csíkrákos
Satu Nou - Göröcsfalva
Remetea - Gyergyóremete
Martonca - Mártonka
Sineu - Eszenyő
Făgeţel - Kicsibükk
Satu Mare - Máréfalva
Săcel - Románandrásfalva
Uilac - Újlak
Şoimuşu Mic - Kissolymos
Şoimuşu Mare - Nagysolymos
Vidacut - Székelyhidegkút
Sâncrăieni - Csíkszentkirály
Sândominic - Csíkszentdomokos
Sânmartin - Csíkszentmárton
Ciucani - Csíkcsekefalva
Valea Uzului - Úzvölgye
Sînsimion - Csíkszentsimon
Cetăţuia - Csatószeg
Sântimbru - Csíkszentimre
Sântimbru-Băi - Büdösfürdő
Sărmas - Salamás
Hodoşa - Gyergyóhodos
Fundoaia - Fundalja
Platoneşti - Plátonfalva
Runc - Runk
Secuieni - Újszékely
Eliseni - Székelyszenterzsébet
Bodogaia - Alsóboldogfalva
Siculeni - Madéfalva
Șimonești - Siménfalva
Turdeni - Tordátfalva
Rugăneşti - Rugonfalva
Nicoleni - Székelyszentmiklós
Medişoru Mare - Medesér
Mihăileni - Székelyszentmihály
Cobăteşti - Kobátfalva
Tărceşti - Tarcsafalva
Chedia Mica - Kiskede
Cădaciu Mare - Nagykadács
Bentid - Bencéd
Chedia Mare - Nagykede
Ceheţel - Csehétfalva
Cădaciu Mic - Kiskadács
Subcetate - Gyergyóvárhegy
Călnaci - Kalnács
Duda - Duda
Filpea - Fülpös
Suseni - Gyergyóújfalu
Chileni - Gyergyókilyénfalva
Liban - Libán
Senetea - Szenéte
Valea Strâmbă - Gyergyótekerőpatak
Tomești - Csíkszenttamás
Toplița - Maroshévíz
Văgani - Vugány
Vale - Vajlapataka
Zencani - Zsákhegy
Secu - Székpatak
Moglăneşti - Moglány
Călimănel - Kelemenpataka
Luncani - Lunkány
Măgheruş - Magyaros
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Recea - Recefalva
Pintic - Péntekpataka
Hagota - Hágótő
Tusnad - Tusnád
Tuşnadu Nou - Újtusnád
Vrabia - Csíkverebes
Ulieș - Kányád
Obrăneşti - Ábránfalva
Petecu - Petek
Vasileni - Homoródszentlászló
Nicoleşti - Miklósfalva
Daia - Székelydálya
Iaşu - Jászfalva
Ighiu - Ége
Vărșag - Székelyvarság
Vlăhița - Szentegyháza
Băile Homorod - Homoródfürdő
Minele Lueta - Lövétebánya
Voșlăbeni - Vasláb
Izvoru Mureşului - Marosfő
Zetea - Zetelaka
Izvoare - Ivó
Poiana Târnavei - Küküllőmező
Şicasău - Sikaszó
Sub Cetate - Zeteváralja
Desag - Deság
Alte localităţi - Más települések
Adresa: 
Miercurea-Ciuc, Piața Libertății, nr. 5, județul Harghita.
Amplasament: 
Miercurea-Ciuc
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Consiliul Județean Harghita participă în calitate de partener la proiectul intitulat CD-ETA – ”Digitalizarea patrimoniului natural și cultural în colaborare”, finanțat prin Programul Interreg Europe. Pentru implementarea cu succes a obiectivelor proiectului este necesară realizarea unui Plan de acțiune locală în cadrul proiectului CD-ETA, care va cuprinde bunele practici existente și pașii de urmat în vederea îmbunătățirii situației actuale.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În situația actuală este nevoie de îmbogățirea adoptării politicilor de digitalizare a patrimoniului natural și cultural din județul Harghita, iar proiectul CD-ETA va contribui la îndeplinirea acestui obiectiv.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Ca urmare a realizării Planului de acțiune vor fi colectate bunele practici, vor fi stabilite liniile directoare, precum și pașii de urmat în vederea îmbunătățirii adoptării politicilor de digitalizare a patrimoniului natural și cultural din județul Harghita.
Obiectivele proiectului: 
Obiectivele specifice ale proiectului CD-ETA, la care Consiliul Județean Harghita participă în calitate de partener, îl constituie îmbogățirea adoptării politicilor de digitalizare a patrimoniului natural și cultural, și pregătirea pentru punerea în aplicare a celor mai bune practici în regiunile participante.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Județul Harghita: patrimoniul natural și cultural.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Fonduri externe nerambursabile
Suma aprobată pt anul în curs: 
19.14 mii lei
Denumirea investitiei
Plan de acțiune locală
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu