Proiectare si executie a barierei acustice la Statia de Transfer si Centrul de colectare selectiva a deseurilor de la Corund

UIP SMID Harghita

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Proiectare si executie a barierei acustice la Statia de Transfer si Centrul de colectare selectiva a deseurilor de la Corund
Clasificare
Categoria bugetara: 
74.02 Protecția mediului
Cheltuieli bugetare: 
...05.02. colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
Investiţii noi: 
a) Investiţii noi – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Protectia mediului
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Corund - Korond
Adresa: 
Localitatea Corund Str. Soret, FN, jud. Harghita
Amplasament: 
Statia de Transfer si Centrul de colectare selectiva a deseurilor, Corund, Str. Soret, FN
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita prin Consiliul Judetean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Statia de transfer al deseurilor si Centrul de colectare selectiva a deseurilor din comuna Corund este situata in partea nord vestica a localitatii Corund, pe terenul fostului targ de animale, strada Soret, teren aflat in domeniul public, pe malul abrupt al paraului Corund. In zona amplasamentului sunt situate trei case izolate. Pentru a nu perturba viata de zi cu zi a locuitorilor din zona, pentru a diminua zgomotul produs de Statia de transfer si Centru de colectare selectiva a deseurilor este necesara montarea unui gard special intre ST si CCSD si str. Soret de lungime de 50 m si inaltime de 4 m.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
In faza actuala Statia de transfer si Centrul de colectare selectiva a deseurilor nu functioneaza, deoarece inca nu este contractat operarea acestor statii. Pentru protectia mediului inconjurator este necesar realizarea acestei bariere fonice, inainte de a incepe operarea statiilor.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Este foarte important protectia mediului si protectia mediului de trai a locuitorilor din Corund, judetul Harghita.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Judetul Harghita, prin Consiliul Judetean Harghita a implementat proiectul "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita" si este in faza finala de implementare proiectul "Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita". Investitiile realizate ca Statia de transfer si Centrul de colectare selectiva a deseurilor din comuna Corund au facut parte din proiectul mentionat anterior.
Obiectivele proiectului: 
Obiectivul principal este izolarea fonica a Statiei de transfer si Centrului de colectare selectiva a deseurilor din partea strazii Soret, comuna Corund in lungime de 50 m si inaltime de 4 m.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Populatia comunei Corund.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
321.48 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
321.48 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Proiectare si executie a barierei acustice la Statia de Transfer si Centrul de colectare selectiva a deseurilor de la Corund 321.48 321.48 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu