Pod pe drumul județean DJ123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba - Ciceu

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Pod pe drumul județean DJ123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba - Ciceu
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
Investiţii în continuare: 
a) Investiţii în continuare – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ciceu - Csíkcsicsó
Adresa: 
DJ123F km3+920 între localitățile Ciba -Ciceu
Amplasament: 
drumul județean DJ123F km3+920
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Podul vechi în locul căreia s-a construit acest pod nu mai prezenta siguranță
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Nu sunt deficiențe.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Se înbunătățeste siguranța de circulație pe acest sector de drum.
Obiectivele proiectului: 
realizare pod din beton peste râul Olt
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
zona localităților Ciba - Ciceu
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
3.42 mii lei
Denumirea investitiei
Pod pe drumul județean DJ123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba - Ciceu
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu