Telefoane mobile

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Telefoane mobile
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
2. Mobilier, aparatură birotică şi alte active fixe corporale (subcapitolul 71.01.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Comunicație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piața Libertății, nr. 5
Amplasament: 
Palatul administrativ
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Realizarea comunicării între angajații și conducătorii instituției, respectiv cu reprezentanții instituțiilor subordonate, atât telefonic, cât și prin e-mail cu ajutorul unui telefon de tip smartphone. Realizarea unor materiale video și a unor fotografii cu privire la activitatea Consiliului Județean Harghita sau starea drumurilor și clădirilor din patrimoniul Județului Harghita.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În cazul defecționării telefoanelor mobile de tip smartphone folosite de conducătorii instituției aceștia ar fi în imposibilitatea de a comunica cu angajații instituției, respectiv cu instituțiile subordonate, astfel împiedicând rezolvarea mai rapidă/eficientă a unor chestiuni.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea comunicării constante între conducătorii instituției și angajați.
DOCUMENTE ŞI POZE
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unei bune comunicări între angajații Consiliului Județean Harghita și aparatul propriu, respectiv alte instituții.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Județul Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
15.00 mii lei
Denumirea investitiei
Telefoane mobile
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu