Telefoane mobile

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Telefoane mobile
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
2. Mobilier, aparatură birotică şi alte active fixe corporale
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Comunicație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piața Libertății, nr. 5
Amplasament: 
Palatul administrativ
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Realizarea comunicării între angajații și conducătorii instituției, respectiv cu reprezentanții instituțiilor subordonate, atât telefonic, cât și prin e-mail cu ajutorul unui telefon de tip smartphone. Realizarea unor materiale video și a unor fotografii cu privire la activitatea Consiliului Județean Harghita sau starea drumurilor și clădirilor din patrimoniul Județului Harghita.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În cazul defecționării telefoanelor mobile de tip smartphone folosite de conducătorii instituției aceștia ar fi în imposibilitatea de a comunica cu angajații instituției, respectiv cu instituțiile subordonate, astfel împiedicând rezolvarea mai rapidă/eficientă a unor chestiuni.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea comunicării constante între conducătorii instituției și angajați.
DOCUMENTE ŞI POZE
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unei bune comunicări între angajații Consiliului Județean Harghita și aparatul propriu, respectiv alte instituții.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Județul Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
15.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
15.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Telefoane mobile 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu