PANOU TEMPORAR

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

PANOU TEMPORAR
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea principala a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Panouri metalice imbracate in banner sunt necesare in implementarea proiectelor. Beneficiarii proiectelor sunt obligati sa monteze panouri pentru toata durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia proiectului, daca acest lucru este posibil. Daca proiectul se implementeaza in mai multe locatii, se va instala cel putin un panou la cel putin una dintre locatii. Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si înca cel mult 3 luni dupa incheierea acestuia.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
In momentul de fata spitalul nu dispune de panouri temporare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Vizibilitatea si conformitate cu reglementarile din Romania
Obiectivele proiectului: 
Modernizarea spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
42.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
42.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
PANOU TEMPORAR 42.00 0.00 42.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu