REABILITARE REZERVOR APĂ

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

REABILITARE REZERVOR APĂ
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii (subcapitolul 71.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea principala a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Având în vedere specificul instituției, este obligatoriu existența în stare funcțională, a unui bazin de apă potabilă, prin care, în caz de urgență extremă pot fi asigurate alimentarea cu apă. În prezent Spitalul nu dispune de un rezervor de apă funcțional iar rezervorul existent necesită lucrări de renovare și dotare cu instalații care să nu permită stagnarea apei și impurificarea ei cu rugină sau microorganisme.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În prezent nu este asigurată rezerva de consum de 1-3 zile respectiv rezerva de apă de incendiu conform Ordinului 1096/2016.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale
Obiectivele proiectului: 
Modernizarea spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
165.00 mii lei
Denumirea investitiei
REABILITARE REZERVOR APĂ
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu