Sistem on-line de eliberare al autorizațiilor speciale de transport

Direcția Generală Management

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sistem on-line de eliberare al autorizațiilor speciale de transport
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
3. Alte active fixe
Alte active fixe: 
Subcapitolul 71.01.30
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
technologie informațională
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Clădirea Consiliului Județean Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Prin construirea unei platforme web cu baze de date actualizabilă despre drumurile județene, și care ar permite depunerea cererii on-line pentru AST procedura de eliberare a autorizației de transport special s-ar simplifica.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În prezent pentru solicitarea unei autorizații speciale de transport solicitantul trebuie să depună cererea la registratura CJH.Datorită faptului că în județ sunt localități care sunt la distanță foarte mare de sediul Consiliului Județean, în plus pot fi solicitanți și din alte județe, din partea solicitantului asta înseamnă timp și cheltuieli pentru deplasarea de două ori până la sediul CJH odată pentru a depune cererea iar a doua oară la ridicarea autorizației
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Prin această platformă ar fi posibilă urmărirea în timp real a situației autorizațiilor emise și evidența lor putând fi efectuate și statistici pentru perioade anterioare.
DOCUMENTE ŞI POZE
Documente: 
AtaşamentMărime
PDF icon referat_ast.pdf677.55 KB
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Realizarea acestui proiect contribuie la realizarea : Obiectivului prioritar3.3 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor publice din cadrul Strategiei de Dezvoltare Generală a județului Harghita pentru perioada 2015 – 2020 Realizarea acestui proiect se încadrează în obiectivele traste în : Prioritatea 8.: Dezvoltarea infrastructurii în sprijinul economiei locale din cadrul Programul de Dezvoltare Economică a județului Harghita pe perioada 2012 - 2020
Obiectivele proiectului: 
Prin construirea unei platforme web cu baze de date actualizabilă despre drumurile județene, și care ar permite depunerea cererii on-line pentru AST procedura de eliberare a autorizației de transport special s-ar simplifica. Prin această platformă ar fi posibilă urmărirea în timp real a situației autorizațiilor emise și evidența lor putând fi efectuate și statistici pentru perioade anterioare.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Județul Harghita, transportatorii care folosesc drumurile județene
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
28.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
28.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Sistem on-line de eliberare al autorizațiilor speciale de transport 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu