TRUSĂ HISTERECTOMIE

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

TRUSĂ HISTERECTOMIE
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea principala a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Trusele existente sunt învechite și nu conțin toate instrumentele necesare desfășurării în condiții corespunzătoare a intervențiilor. Pentru siguranța actului chirurgical, în special al interventiilor oncologice de înaltă dificultate este necesar dotarea cu trusă histerectomie.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Trusele existente sunt învechite și nu conțin toate instrumentele necesare desfășurării în condiții corespunzătoare a intervențiilor.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Îmbunătățirea calității serviciilor medicale
Obiectivele proiectului: 
Modernizarea spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
51.00 mii lei
Denumirea investitiei
TRUSĂ HISTERECTOMIE
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu