TURN DE LAPAROSCOPIE

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

TURN DE LAPAROSCOPIE
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea principala a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pentru efectuarea operaților laparoscopice în bune condiții întru-cât instalația existentă este veche de 20 ani. Aceste operații necesită instrument performant si de calitate.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Echipamentul din dotare prezintă deficiențe de funcționare, este uzat fizic și moral și nu corespunde cerințelor minime necesare actului medical. Frecvente defecțiuni tehnice al componentelor turnului existent. Instrumentarul este incomplet.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Creșterea calității serviciilor medicale. Operații laparoscopice diversificate. Se poate extinde patologia sancționată cu laparoscop, timpul de spitalizare scurtată, reducerea costurilor cauzate de internare, eficientizarea activității.
Obiectivele proiectului: 
Modernizarea spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
548.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
548.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
TURN DE LAPAROSCOPIE 548.00 0.00 548.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu