Sistem de monitorizare a sarcinilor

Direcția Generală Management

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sistem de monitorizare a sarcinilor
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
3. Alte active fixe
Alte active fixe: 
Subcapitolul 71.01.30
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
technologie informațională
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Clădirea Consiliului Județean Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
La CJH se înregistrează anual zeci de mii de documente provenite de cetățeni a căror prelucrare și oferirea răspunsului în timp este tratat ca prioritate de către instituție. Totodată se nasc sarcini importante și în timpul ședințelor de lucru și a întrunirilor a căror distribuire către responsabili este la fel de important cât și sarcinile date de conducătorii de direcții. Este necesar o platformă pentru urmărirea concediilor
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Pentru a procesa un volum atât de mare de sarcini este nevoie de un sistem prin care pot fi alocate și urmărite sarcini până la rezolvarea lor astfel având posibilitatea ca sarcinile nerezolvate să fie transmise în situația concediilor sau în situația când cineva pleacă din instituție astfel se evită situația uitării sarcinii primite. Acest sistem funcționează și în prezent dar pentru a asigura o funcționare stabilă în continuare este nevoie de dezvoltarea lor în continuare adăugând noi funcții.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Acest sistem funcționează și în prezent dar pentru a asigura o funcționare stabilă în continuare este nevoie de dezvoltarea lor în continuare adăugând noi funcții. Acest sistem sprijină organizarea și optimizarea procesului de lucru din cadrul instituției iar urmărirea zilelor de concediu ar fi mult mai simplificată și mult mai transparent pentru angajați.
DOCUMENTE ŞI POZE
Documente: 
AtaşamentMărime
PDF icon referat_management.pdf191.24 KB
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Realizarea acestui proiect contribuie la realizarea : Obiectivului prioritar3.3 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor publice din cadrul Strategiei de Dezvoltare Generală a județului Harghita pentru perioada 2015 – 2020
Obiectivele proiectului: 
Acest sistem funcționează și în prezent dar pentru a asigura o funcționare stabilă în continuare este nevoie de dezvoltarea lor în continuare adăugând noi funcții. Sistemul sprijină organizarea și optimizarea procesului de lucru din cadrul instituției iar urmărirea zilelor de concediu ar fi mult mai simplificată și mult mai transparent pentru angajați.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
angajații Consiliului Județean Harghita și al unităților subordonate
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
53.10 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
53.10 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Sistem de monitorizare a sarcinilor 53.10 53.10 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu