LUCRARI DE REABILITARE CLADIRE MAGAZIE (STR. N.BĂLCESCU NR 1) DALI

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

LUCRARI DE REABILITARE CLADIRE MAGAZIE (STR. N.BĂLCESCU NR 1) DALI
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
71.01.30
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea spitalului vechi (str. Nicolae Balcescu, nr.1)
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Având în vedere faptul că, construirea unui corp nou de clădire pentru mutarea magaziei în vecinătatea spitalului, aflat pe str. Denes Laszlo, se va realiza în următorii 10 ani, asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității, presupune efectuarea unor reparații la construcțiile existente.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Clădirea magaziei a fost construită ulterior edificării clădirii principale a Spitalului Vechi, str. N. Bălcescu, nr.1, și se află în stare degradată, repararea fiind o necesitate imediată.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
îmbunătățirea calității serviciilor medicale
Obiectivele proiectului: 
Modernizarea spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
57.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
57.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
LUCRARI DE REABILITARE CLADIRE MAGAZIE (STR. N.BĂLCESCU NR 1) DALI 57.00 0.00 57.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu