TRUSA CHIRURGIE PLASTICA

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

TRUSA CHIRURGIE PLASTICA
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea principala a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Avand in vedere ca in cadrul spitalului va fi angajat un medic specialist in chirurgie plastica, este necesar ca spitalul sa fie dotat cu aparatura specifica. Recoltare de piele la pacienti care necesita plastii cu piele libera despata (arsuri, defecte cutanate extinse). Sistemul de expandare se foloseste pentru a acoperi suprafete extinse de defect cutanat, bucata de piele recoltata cu dermatomul fiind expandat in functie de suprafata defectului. Examinare ultrasonografica portabila pentru descoperirea vaselor perforante, respectiv competenta vaselor periferice la nivelul membrelor, in vederea stabilirii plastiilor cu lambouri tegumentare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
In momentul de fata datorita lipsei instrumentarului nu se pot efectua operatii specifice de chirurgie plastica.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale
Obiectivele proiectului: 
Modernizarea spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
41.00 mii lei
Denumirea investitiei
TRUSA CHIRURGIE PLASTICA
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu