ELEVATOARE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITAȚI LOCOMOTORII

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

ELEVATOARE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITAȚI LOCOMOTORII
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
LOC.TULGHEȘ, NR.342. JUD.HARGHITA
Amplasament: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
SPITALUL E PSIHIATRIE TULGHEȘ- SECȚIILE II CRONICI, V CRONICI, VI CRONICI
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pentru secțiile medicale unde sunt internați pacienți cronici, intenționăm să achiziționăm elevatoare pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, acestea având capacitatea de a transporta persoanele cu dizabilități locomotorii de la un nivel la altul. Aceste elevatoare se montează la interiorul clădirii, pe casa scărilor și permite accesul cu sau fără carucior al persoanei cu dizabilități locomotorii. Transportul persoanelor cu dizabilități se va face între parter ți etaj, în sens dus/întors.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Montarea acestor elevatoare va face facilă deplasarea persoanelor cu probleme locomotorii de la un nivel la altul. Intenționăm să amplasăm elevatoare la următoarele secții medicale: Secția 5 cronici (amplasat în Pavilionul nr.4); Secția 2 cronici ( amplasat în Pavilionul nr.5); Secția 6 cronici (amplasat în Pavilionul nr.6).
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Termen lung
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Montarea acestor elevatoare va face mai facilă deplasarea persoanelor cu probleme locomotorii de la un nivel la altul. Intenționăm să amplasăm elevatoare la următoarele secții medicale: Secția 5 cronici (amplasat în Pavilionul nr.4); Secția 2 cronici ( amplasat în Pavilionul nr.5); Secția 6 cronici (amplasat în Pavilionul nr.6).
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
-
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
-
Obiectivele proiectului: 
Dotarea cu lifturi pentru pacienții cu dizabilități locomotorii din incinta Spitalului de psihiatrie Tulgheș
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
288.40 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
VENITURI PROPRII- FOND DE DEZVOLTARE SPITAL
Suma aprobată pt anul în curs: 
288.40 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
ELEVATOARE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITAȚI LOCOMOTORII 288.40 0.00 288.40 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu