Mașină electrică de spălat rufe, industriale de 23 kg

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Mașină electrică de spălat rufe, industriale de 23 kg
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ-SPĂLĂTORIA DE RUFE
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
LOC.TULGHEȘ, NR.342, JUD.HARGHITA
Amplasament: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ- SPĂLĂTORIA DE RUFE
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Deoarece actuala mașină de spălat rufe de 55 kg prezintă o defecțiune majoră, care nu mai permite folosirea acesteia în condiții de siguranță, este necesar să înlocuim această mașină cu 2 mașini cu capacitate de 23 kg.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Datorită nefuncționării acestor mașini de spălat, volumul rufelor murdare este mare și nu se poate face față la spălarea acestora cu mașinile existente la momentul de față. Toate acestea duc la bulversarea circuitului rufelor din cadrul spălătoriei de rufe.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
termen lung
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Prin achiziționarea acestor mașini de spălat rufe industriale, activitatea spălătoriei va decurge în mod normal, respectându-se normele igienico-sanitare impuse.
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
-
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
-
Obiectivele proiectului: 
Respectarea normelor igienico-sanitare impuse și spălarea în totalitate a cantității de rufe predate la spălătorie.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ - SPĂLĂTORIA DE RUFE
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
75.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
VENITURI PROPRII- FOND DE DEZVOLTARE SPITAL
Suma aprobată pt anul în curs: 
75.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Mașină electrică de spălat rufe, industriale de 23 kg 75.00 0.00 75.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu