INSTALAȚIE DE DEMINERALIZARE CU OSMOZĂ INVERSĂ. (RO)

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

INSTALAȚIE DE DEMINERALIZARE CU OSMOZĂ INVERSĂ. (RO)
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea principala a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Laboratoarele din componența serviciului nostru folosesc în cantități considerabile apă distilată. Prin dotările moderne de care dispunem în perzent se ivește necesitatea folosirii apei deionizate. Distilatorul avut în dotare s-a deteriorat complet deoarece în timpul funcționării a luat foc și a ars aproape complet, neputând fii folosit. Datorită cerințelor noi în analizele medico-legale solicităm sistemul de filtrare cu osmoză inversă care pe lângă faptul că purifică apa, o și deionizează făcând-o capabilă pentru uzul aparaturilor din dotare. Obiectivul constă în obținerea apei cu calități deosebite pentru laboratoarele de toxicologie și histopatologie, pentru asigurarea calității analizelor, prevenirea deteriorării aparaturii sofisticate, ultramoderne.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Distilatorul avut în dotare s-a deteriorat complet deoarece în timpul funcționării a luat foc și a ars aproape complet neputând fi folosit. În prezent suntem nevoiți să aducem apă distilată de caliatate chestionabilă pe costuri suplimentare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Îmbunătățirea calității serviciilor medicale
Obiectivele proiectului: 
Modernizarea spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
12.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
12.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
INSTALAȚIE DE DEMINERALIZARE CU OSMOZĂ INVERSĂ. (RO) 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu