Construire 2 case de tip familial și înființare centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii în comuna Ocland (SF)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Construire 2 case de tip familial și înființare centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii în comuna Ocland (SF)
Clasificare
Categoria bugetara: 
68.02 Asigurări și asistență socială
Cheltuieli bugetare: 
...06 asistență socială pentru familie și copii
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
a) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii(71.01.30)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Protectie sociala - Protecția copilului
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ocland - Oklánd
Adresa: 
Com.Ocland, jud.Harghita, cod poștal 537225
Amplasament: 
Cele 2 case de tip familial vor fi construite in perimetrul comunei, iar centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii va fi amplasat în clădirea actualului centru de plasament, care va fi reabilitată.
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
DGASPC Harghita în parteneriat cu Primăria Ocland
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Centrul de Plasament Ocland funcționează într-un imobil aflat în proprietatea Consiliului Județean Harghita, care este utilizat în baza Contractului de administrare nr.29070/20.12.2016. Imobilul nu corespunde cerințelor, standardelor minime obligatorii de calitate aplicabile pentru Centrul de Plasament pentru copii cu dizabilități.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Imobilul actual nu poate asigura beneficiarilor suprafața locuibilă necesară, conform standardelor de calitate, nu poate asigura spații potrivite și suficiente pentru activitățile de asistență.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Pe termen mediu cu implementarea acestui proiect copii ar trăi într-un mediu mai familial, mai puțin aglomerat, care ar fi benefic asupra calității vieții lor. Fiind în grupuri mai mici în casele familiale, relația beneficiar-angajat ar fi mai familial. În spațiile potrivite și asigurate separat pentru fiecare specialist, recuperarea beneficiarilor ar fi mai eficient. Depozitarea alimentelor, materialelor, echipamentelor se va desfășura în locații amenajate potrivit. Relațiile interumane datorită centrului de consiliere ar fi mai bogate. Pe termen lung beneficiarii proiectului vor avea o viață mai bună, o copilărie mai fericită cu mai multe șanse de dezvoltare.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Obiectivul acestui proiect se încadrează în Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Harghita pe perioada 2019-2023
Obiectivele proiectului: 
Obiectivele proiectului sunt: închiderea Centrului de plasament Ocland pentru copii cu dizabilități, dezinstituționalizarea copiilor plasați în Centrul de Plasament Ocland, asigurarea îngrijirii în casă de tip familial a copiilor pentru care nu s-a reușit reintegrarea în familie.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Grupul țintă sunt 36 de copii cu dizabilități plasați în Centrul de Plasament Ocland.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Fonduri externe nerambursabile
Suma aprobată pt anul în curs: 
30.00 mii lei
Denumirea investitiei
Construire 2 case de tip familial și înființare centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii în comuna Ocland (SF)
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da