Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, județul Harghita, km 13+100-21+200 (actualizare proiect, faza DALI + PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, județul Harghita, km 13+100-21+200 (actualizare proiect, faza DALI + PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Inlăceni - Énlaka
Adresa: 
DJ 136B, sectorul km 13+100 - 21+200
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Consolidarea acestui sector va permite menținerea stării de viabilitate a drumului, economisirea timpului și a carburanților, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, îmbunătățirea condițiilor de circulație, a fluenței traficului, dezvoltarea socio–economică a localităților de a lungul drumului județean DJ 136B.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Drumul județean DJ 136B are o lungime totală de 24,306 km, din care sectorul 13+100 – 21+200 este drum pietruit. Pentru locuitorii satului Inlăceni, Firtușu și Păuleni, acest sector de drum prezintă singura legătură cu DN 13A, respectiv DJ 135.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Mărirea confortului circulației, creșterea traficului local, îmbunătățirea factorilor socio-economici a zonei.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Nu este cazul.
Obiectivele proiectului: 
- consolidarea acestui sector de drum și realizarea unui sistem rutier elastic - reabilitarea și/sau reconstrucția lucrărilor de artă pe acest sector
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
locuitorii satului Inlăceni, Firtușu și Păuleni
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
113.74 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
113.74 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, județul Harghita, km 13+100-21+200 (actualizare proiect, faza DALI + PT) 113.74 113.74 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu