Aparatură medicală

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Aparatură medicală
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES-DOTARE SPATII SPITALIZARE CU APARATURĂ
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
-
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș - dotare aparatură spații de spitalizare
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Dotarea spitalului cu aparatură medicală
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Îmbunătățirea dotarilor spitalului
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Dotarea spitalului cu aparatură medicala prin constituirea fondului de dezvoltare din excedentul anului 2016.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Spatiile de spitalizare ale Spitalului de Psihiatrie Tulgheș
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
Venituri Proprii - fond de dezvoltare
Suma aprobată pt anul în curs: 
323.24 mii lei
Denumirea investitiei
Aparatură medicală
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu