Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Lacul Rosu - Gyilkosto Kozosegi Fejlesztesi Tarsulas

Direcţia Generală Economică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea necesității aportului la constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Lacul Rosu - Gyilkosto Kozosegi Fejlesztesi Tarsulas
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.10. programe de dezvoltare regională și locală
Obiectivele de investitii: 
4. Active financiare - Participare la capital social (72.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Adresa: 
Judetul Harghita
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Municipiul Gheorgheni si Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Aderarea Judetului Harghita, prin Consiliul Judetean Harghita in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Lacul Rosu - Gyilkosto Kozosegi Fejlesztesi Tarsulas
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Elaborarea Planului de Dezvoltare Zonala pentru arealul situat in zona Lacul Rosu, Muntii Giurgeu-Hasmas
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
5.00 mii lei
Denumirea investitiei
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Lacul Rosu - Gyilkosto Kozosegi Fejlesztesi Tarsulas
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu