Székely termék/Produs secuiesc/Sekler product (reînnoirea licenței de marcă)

Direcţia Generală Programe Proiecte Și Achiziții Publice

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Székely termék/Produs secuiesc/Sekler product (reînnoirea licenței de marcă)
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
3. Alte active fixe
Alte active fixe: 
Subcapitolul 71.01.30
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
economie, dezvoltare
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
P-ta Libertătii nr. 5
Amplasament: 
teritoriul județului Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Beneficiarii investiției sunt producătorii locali de produse tradiționale și indirect, toți locuitorii județului Harghita.
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Marca comunitară Székely termék/Produs secuiesc/Sekler product, înregistrată la Oficiul de Armonizare al Pieței Interne al Comunității Europene (OHIM) cu Certificatul de inregistrare a marcii nr. 008290561 este în proprietatea Consiliului Județean Harghita din anul 2009 și licența va expira la data de 2019.05.11, fapt pentru care este necesară reînnoirea acesteia, ceea ce include plata taxelor aferente.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Fără reînnoirea licenței de marcă comunitară Székely termék/Produs secuiesc/Sekler product, aceasta va expira la data de 2019.05.11 ceea ce înseamnă că producătorii locali nu vor mai putea beneficia de aceasta.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Cu această investiție, marca comunitară Székely termék/Produs secuiesc/Sekler product se va reînnoi pe o perioadă de 10 ani, până în anul 2029.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Adrese care obligă la realizarea investiției: Conform adresei nr. 2285/1/a/19.02.2019 a Direcției generale administrație publică locală, aceasta stabilește că mandatarul și persoana de contact la Oficiul de Armonizare al Pieței Interne al Comunității Europene (OHIM) este Stanciu Adelina, reprezentant al SC HARCOV API SRL și Direcția Generală programe, proiecte și achiziții publice este structura responsabilă cu reînnoirea mărcii. Conform adresei nr. 3185/14.02.2019 primită din partea SC HARCOV API SRL din Sfântu-Gheorghe, marca comunitară Székely termék/Produs secuiesc/Sekler product, înregistrată la Oficiul de Armonizare al Pieței Interne al Comunității Europene (OHIM) cu Certificatul de inregistrare a marcii nr. 008290561 va expira la data de 2019.05.11, fapt pentru care este necesară reînnoirea acesteia.
Obiectivele proiectului: 
Obiectivul proiectului este reînnoirea mărcii Székely termék/Produs secuiesc/Sekler product înaintea expirării licenței.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Zonele țintă ale investiției sunt localitățile județului Harghita și grupurile țintă sunt atât producătorii locali de produse tradiționale cât și, indirect, toți locuitorii județului Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
22.10 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
22.10 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Székely termék/Produs secuiesc/Sekler product (reînnoirea licenței de marcă) 22.10 22.10 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
5 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu