privind „Achiziţionarea unor terenuri și imobile

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind „Achiziţionarea unor terenuri și imobile
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
a) achiziţii de imobile
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură socială, educațională, industrială
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Miercurea Ciuc
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita și instituțiile subordonate
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Consiliul Județean Harghita și instituțiile subordonate se confruntă cu lipsă de spații proprii astfel a fost necesar încheierea unor contracte de închiriere de imobile pentru a asigurare condiții minimale pentru angajați și pentru clienți. Instituțiile care au cele mai mari deficiențe de spațiu sunt: - Consiliul Județean Harghita, lipsă spații pentru arhivă și lipsă spații pentru parcul de utilaje cu care desfășurăm intervenții pe drumurile județene , tractor, buldoexcavator, sărăriță, lama de zăpadă, mașină de cosit, autoutilitare, remorci etc. De asemenea nu avem locuri de depozitare pentru diferitele material de construcții de dimensiuni mai mari cum ar fi nisip , pietriș, tuburi pentru podețe, parapeți etc. - Biblioteca Județeană Kájoni János funcționează într-un imobil închiriat cu o suprafață de 1261 mp. Având în vedere fondul bibliotecii și numărul vizitelor zilnice suprafața necesară estimată de specialiștii instituției este de 1500 mp. - Direcția generală pentru protecția copilului în municipiul Miercurea Ciuc are activitate în mai multe imobile dintre care 440 mp în Palatul Administrativ, 376 mp în spații închiriate. Pentru a asigura spațiile minime necesare funcționării în condiții normale, în conformitate cu normele de asigurare a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități au nevoie de spații suplimentare de aproximativ 1000mp. Pentru a asigura condiții optime desfășurării activității într-o singură locație au estimat o suprafața necesară de aproximativ 2000 mp. - Centrul Militar Județean Harghita funcționează în clădirea Primăriei Miercurea Ciuc. Contractul de comodat a expirat în anul 2011 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 205/2011 consiliul local nu dorește reînnoirea acestuia, solicitând de la Consiliul Județean Harghita ca în conformitate cu prevederile legale să asigure spațiile necesare funcționării instituției. Suprafața utilă necesară conform normativelor și discuțiilor purtate cu reprezentanții Centrului Militar Județean Harghita este de aproximativ. 1000 mp. - Școala Specială de Arte şi Meserii „Sfânta Ana” în momentul de față funcţionează cu sălile de curs şi câteva ateliere într-o clădire, care aparţine domeniului public al judeţului Harghita, însă terenul aferent al acestuia este proprietatea Mănăstirii Franciscanilor din Miercurea Ciuc. Această zonă este un loc de cult, unde aproape în toată perioada anului sunt organizate pelerinaje și programe religioase, atât conducerea Consiliului Local al Municipiului Miercurea – Ciuc cât și conducerea locală al Călugărilor din Ordinul Franciscanilor intenționează să creeze și să realizeze un centru cultural religios, motiv pentru care a fost propus de către aceste entități mutarea acestei școli speciale într-o altă locație. Prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 36/2018 după primirea avizului Inspectoratului Școlar Județean Harghita înregistrată la Consiliul Județean Harghita cu nr. 27445/2017- a fost aprobat completarea nivelurilor de școlarizare, adică în această școală specială se vor școlariza elevi la nivel preșcolar, primar și gimnazial. Această unitate de învățământ în prezent funcționează într-o clădire de 850 mp. care se va dovedi insuficient pentru un nivel dezvoltat de școlarizare . Suprafața utilă necesară este de aproximativ 1500 mp plus teren necesar 20-22 mp/elev. - Serviciul Public Salvamont și Salvaspeo al Consiliului Judeţean Harghita solicită spații pentru centre de intervenții în municipiile Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc și Gheorgheni pentru micșorarea timpului de intervenții cu cel puțin 15 minute. Suprafața necesară este de 500 mp în fiecare municipiu. - Consiliul Județean Harghita printr-un proiect de finanțare europeană a construit un centru de incubatori și afaceri În Municipiul Odorheiu Secuiesc. Acest proiect a fost o reușită, ca urmare s-a încercat realizarea unui incubatori de afaceri și în Miercurea Ciuc dar până acum din lipsă de spații nu s-a reușit. Suprafața utilă necesară este de aproximativ 1600 mp. - Atât pompierii voluntari cât și Inspectoratul județean pentru situații de urgență Oltul au manifestat dorința pentru realizarea unui centru de perfecționare la Miercurea Ciuc, Suprafața utilă necesară este peste 300 mp. - O problemă generală pentru toate instituțiile este lipsă unor spații adecvate pentru arhivă. Soluția ar fi construire sau amenajarea unei arhive atât pentru Consiliul Județean Harghita cât și pentru instituțiile subordonate. Suprafața utilă necesară este de aproximativ 500 mp. Problemele de spații al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc nu sunt prezentate în acest material deoarece pentru rezolvarea acestora a fost deja demarată, a fost realizat un PUZ în zona spitalului unde se urmărește construirea de noi imobile pentru Secția de pneumologie și boli infecțioase și pentru alte secții. În anul 2018 Consiliul Județean Harghita a demarat o procedură pentru achiziționarea unui teren, procedură care nu a fost finalizată cu contract de vânzare cumpărare. În cadrul acestei proceduri au fost realizate 2 evaluări de experți evaluatori ANEVAR care au studiat piața imobiliară din Miercurea Ciuc. De asemenea și specialiștii Consiliului Județean Harghita au studiat piața imobiliară din Miercurea Ciuc, ca urmare cunoaștem prețurile terenurilor și imobilelor din Miercurea Ciuc. Prețul terenurilor în zonele industriale care ar fi corespunzătoare pentru activități industriale necesare Consiliului Județean Harghita se situează între 15- 20 euro/mp, iar în zonele mai apropiate de centru prețurile încep de la 25 euro/mp. Pentru un teren situat în zona Spicului a fost solicitat chiar și 100 euro/mp. Prețurile construcțiilor industriale încep de la 250 Euro/mp, iar cele pentru birouri în zona apropiată centrului de la 500 euro/mp. După cum se vede din această prezentare deficitul de spații al Consiliului Județean Harghita este destul de mare, în anul 2019 ne propunem să rezolvăm cel puțin una dintre ele. Valoarea pe care propunem să fie aprobată în buget este de 7.000 mii lei. Menționăm că procedura Consiliului Județean Hargita pentru achiziționare de imobile prevede printre altele anunțul în ziar, evaluarea imobilului de către experți evaluatori negociere, respectiv hotărâre privind aprobarea achiziționării imobilului.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
- Consiliul Județean Harghita, lipsă spații pentru arhivă și lipsă spații pentru parcul de utilaje cu care desfășurăm intervenții pe drumurile județene , tractor, buldoexcavator, sărăriță, lama de zăpadă, mașină de cosit, autoutilitare, remorci etc. De asemenea nu avem locuri de depozitare pentru diferitele material de construcții de dimensiuni mai mari cum ar fi nisip , pietriș, tuburi pentru podețe, parapeți etc. - Biblioteca Județeană Kájoni János funcționează într-un imobil închiriat cu o suprafață de 1261 mp. Având în vedere fondul bibliotecii și numărul vizitelor zilnice suprafața necesară estimată de specialiștii instituției este de 1500 mp. - Direcția generală pentru protecția copilului în municipiul Miercurea Ciuc are activitate în mai multe imobile dintre care 440 mp în Palatul Administrativ, 376 mp în spații închiriate. Pentru a asigura spațiile minime necesare funcționării în condiții normale, în conformitate cu normele de asigurare a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități au nevoie de spații suplimentare de aproximativ 1000mp. Pentru a asigura condiții optime desfășurării activității într-o singură locație au estimat o suprafața necesară de aproximativ 2000 mp. - Centrul Militar Județean Harghita funcționează în clădirea Primăriei Miercurea Ciuc. Contractul de comodat a expirat în anul 2011 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 205/2011 consiliul local nu dorește reînnoirea acestuia, solicitând de la Consiliul Județean Harghita ca în conformitate cu prevederile legale să asigure spațiile necesare funcționării instituției. Suprafața utilă necesară conform normativelor și discuțiilor purtate cu reprezentanții Centrului Militar Județean Harghita este de aproximativ. 1000 mp. - Școala Specială de Arte şi Meserii „Sfânta Ana” în momentul de față funcţionează cu sălile de curs şi câteva ateliere într-o clădire, care aparţine domeniului public al judeţului Harghita, însă terenul aferent al acestuia este proprietatea Mănăstirii Franciscanilor din Miercurea Ciuc. Această zonă este un loc de cult, unde aproape în toată perioada anului sunt organizate pelerinaje și programe religioase, atât conducerea Consiliului Local al Municipiului Miercurea – Ciuc cât și conducerea locală al Călugărilor din Ordinul Franciscanilor intenționează să creeze și să realizeze un centru cultural religios, motiv pentru care a fost propus de către aceste entități mutarea acestei școli speciale într-o altă locație. Prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 36/2018 după primirea avizului Inspectoratului Școlar Județean Harghita înregistrată la Consiliul Județean Harghita cu nr. 27445/2017- a fost aprobat completarea nivelurilor de școlarizare, adică în această școală specială se vor școlariza elevi la nivel preșcolar, primar și gimnazial. Această unitate de învățământ în prezent funcționează într-o clădire de 850 mp. care se va dovedi insuficient pentru un nivel dezvoltat de școlarizare . Suprafața utilă necesară este de aproximativ 1500 mp plus teren necesar 20-22 mp/elev. - Serviciul Public Salvamont și Salvaspeo al Consiliului Judeţean Harghita solicită spații pentru centre de intervenții în municipiile Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc și Gheorgheni pentru micșorarea timpului de intervenții cu cel puțin 15 minute. Suprafața necesară este de 500 mp în fiecare municipiu. - Atât pompierii voluntari cât și Inspectoratul județean pentru situații de urgență Oltul au manifestat dorința pentru realizarea unui centru de perfecționare la Miercurea Ciuc, Suprafața utilă necesară este peste 300 mp. - O problemă generală pentru toate instituțiile este lipsă unor spații adecvate pentru arhivă. Soluția ar fi construire sau amenajarea unei arhive atât pentru Consiliul Județean Harghita cât și pentru instituțiile subordonate. Suprafața utilă necesară este de aproximativ 500 mp.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Cu achiziționarea de terenuri și imobile s-ar putea rezolva câteva din deficiențele enumerate mai sus.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Ar putea fi rezolvate câteva din deficiențele de spații al Consiliului Județean Harghita.
Obiectivele proiectului: 
Crearea unui campus școlar, construirea unor sedii, arhive, depozite, ateliere pentru unități aflate în subordinea Consiliului Județean Harghita, în funcție de terenul sau imobilul achiziționat,
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii județului Harghita, instituții județene
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
7 000.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
7 000.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
privind „Achiziţionarea unor terenuri și imobile 7000.00 7000.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu