Reabilitare învelitoare și intervenții necesare pentru securitate la incendiu la patinoarul artificial din Municipiul Gheorgheni (proiectare – execuție)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
Reabilitare învelitoare și intervenții necesare pentru securitate la incendiu la patinoarul artificial din Municipiul Gheorgheni (proiectare – execuție)
INFORMAŢII GENERALE
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Adresa: 
Gheorgheni, Str Stadionului nr. 11
Amplasament: 
Gheorgheni, Str Stadionului nr. 11
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
U.A.T. Județul Harghita si U.A.T. Municipiul Gheorgheni conform contractului de asociere
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
Nu este
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
2 500.00 mii lei
Baza alocare: 
HCJ
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
250.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare învelitoare și intervenții necesare pentru securitate la incendiu la patinoarul artificial din Municipiul Gheorgheni (proiectare – execuție)
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni