„Refacere și consolidare corp drum pe DJ 136, poziția km:23+475” (proiectare și execuție)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

„Refacere și consolidare corp drum pe DJ 136, poziția km:23+475” (proiectare și execuție)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
Investiţii noi: 
a) Investiţii noi – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Avrămești - Szentábrahám
Amplasament: 
Avrămești, județul Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În urma procesului verbal nr.1115/10.04.2018 elaborat de către Comitetul Județean pentru Situații de urgență Harghita privind constatarea și evaluarea pagubelor produse de fenomene hidrometeorologice periculoase în data de 14-15.03.2018, drumul DJ 136, poziția km 23+475, este situat în aliniament. Conform proces verbal nr. 1115/10.04.2018 înregistrat la Consiliul Județean Harghita cu nr. 7979/11.04.2018, membrii comisiei au constatat, că pe o lungime de cca. 10ml, s-a surpat acostamentul, elemente prefabricate ale trotuarului și inclusiv o porțiune din terasamentul drumului. Observațiile directe desfășurate pe amplasament pun în evidență surparea totală a acostamentului, a trotuarului și o porțiune din corpul drumului pe o lungime de cca. 10 ml. Pe tronsonul afectat s-a identificat un pârâu în aval de drum (P.Goagiu). Diferența de nivel dintre etiaj și suprafața asfaltului este cca. 5-5,5ml. S-a constatat la marginea părții carosabile un cămin de vizitare cu capac și ramă(canalizare menajeră). Fenomenele de instabilitate, care au condus la degradarea și cedarea parțială a sectorului de drum județean pun în pericol bună desfășurare a traficului rutier în zonă. Restabilirea confortului și siguranței circulației este indispensabilă pentru locuitorii din zona drumului județean DJ 136, pe amplasamentul afectat și cu toate că se execută anual lucrări de întreținere și reparații, pentru evitarea agravării situaţiei care ar putea cauza creşterea costurilor exponenţial cu degradările, este necesară efectuarea în bune condiţii şi la timp a lucrărilor de eliminare a efectelor alunecării de teren. Pentru evitarea accidentelor de circulație au fost amplasate indicatoare de avertizare, presemnalizare și restricție de viteză. Expertiza tehnică a fost avizată de către comisia CTE cu aviz nr. 624/2019 și aprobată de C.J.H. prin Hotărârea nr.19/2019.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Au fost identificate zone afectate de fenomene de tasare, cedare terasament cu transformare sub formă de alunecare de teren, fenomene care pun în pericol desfășurarea în condiții de siguranță a circulației.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu și realizarea lucrărilor în scopul îmbunătățirii condițiilor de circulație și de trai.
Obiectivele proiectului: 
Achiziționarea serviciilor de proiectare și achiziționarea lucrărilor de execuție „Refacere și consolidare corp drum pe DJ 136, poziția km:23+475” (proiectare și execuție) necesare elaborării documentației tehnice de execuție și realizarea lucrărilor în scopul refacerii condițiilor de circulație și stabilizarea versantului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii, riveranii sectoarelor drumului județean DJ136.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
1 215.75 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
1 215.75 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
„Refacere și consolidare corp drum pe DJ 136, poziția km:23+475” (proiectare și execuție) 1215.75 1215.75 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
9 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu