CRIOTOM

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

CRIOTOM
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea principala a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Aparatul solicitat este necesar pentru obținerea secțiunilor la gheață din piesele nefixate în timpul intervențiilor chirurgicale și permite stabilirea caracterului malign sau benign al leziunii, starea marginilor de rezecție, prezența/absența metastazelor. În funcție de rezultatul examenului extemporaneu în unele circumstanțe se decide următorul pas terapeutic. Cu completarea paletei de diagnostic, cu aceasta examinare dorim ca decizia terapeutică să fie corespunzatoare ghidurilor actuale naționale și internaționale.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
La ora actuală nu există dotare de acest fel în laborator, aceasta examinare fiind solicitata săptămânal de chirurgi.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Îmbunătățirea calității serviciilor medicale
Obiectivele proiectului: 
Modernizarea spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
160.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
160.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
CRIOTOM 160.00 0.00 160.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu