Reabilitarea și modernizarea Centrului de Sănătate Sânmartin (elaborare DALI)

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitarea și modernizarea Centrului de Sănătate Sânmartin (elaborare DALI)
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...50.50 alte instituții și acțiuni sanitare
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
a) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii(71.01.30)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Sânmartin - Csíkszentmárton
Adresa: 
str. Principală nr. 361/A, Localitatea Sânmartin
Amplasament: 
str. Principală nr. 361/A, Localitatea Sânmartin
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
PREZENTARE IMOBIL, GENERALITĂȚI Centrul de Sănătate Sânmartin se află în domeniul public al Județului Harghita și este situat în comuna Sânmartin, str. Principală nr. 361/A, Localitatea Sânmartin. Vecinătăţiile sunt: Est: drum comunal, Vest: proprietate particulară, Nord: drum comunal și Sud: DN 12. Este înscris în cartea funciară nr. 50198 al Comunei Sânmartin avînd nr. Top 50,64,65. Terenul aferent imobilului este 10.851 mp. Construcțiile înscrie în cartea funciară nr. 50198 al Comunei Sânmartin sunt următoarele: A1.1 Clădire principală din care: Centru de zi și grădiniță, Centru de perfecționare și documentare, Centru maternal, Centru de plasament de tip familial pentru nou născuți abandonați, Centru de recuperare și reabilitare copii-neuro-psihosomatici – indicat cu nr. C1. A1.2 Spălătorie și bucătărie - indicat cu nr. C2. A1.3 Centrala termică și ateliere din care: Sala de cazan, depozite, ateliere de întreținere, magazie, punct PSI - indicat cu nr. C3. A1.4 Corp de cazare specialiști - indicat cu nr. C4. A1.5 Cabina portar - indicat cu nr. C5. A1.6 Garaj pentru autoturisme și grajd - indicat cu nr. C6. Potrivit Inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului public al județeului Harghita acest imobil printre altele este alcătuit din: A) Clădire principală cu fundaţie piatră, pereţi zidărie, planşee din grinzi metalice şi bolţişoare cărămidă, acoperiş şarpantă cu învelitoare din ţigle, instalaţii electrice, apă - canal şi sanitare, încălzire centrală. Are Sc = 1.392 mp. A fost renovată în 1990-1999. Aici a funcționat sau funcționează și în prezent: Centrul de zi şi grădiniţă cu Sutilă. = 305 mp, Centrul de perfecţionare şi documentare cu Sutilă = 81 mp, Centrul maternal cu Sutilă = 128 mp și Centrul de plasament de tip familial pentru nou născuţi abandonaţi cu Sutilă = 118 mp. B) Clădire centru de recuperare şi reabilitare copii neuro-psihosomatici cu fundaţie beton, pereţi zidărie, planşee din beton armat, acoperiş şarpantă cu învelitoare din ţigle, instalaţii electrice, apă - canal şi sanitare, încălzire centrală. Are Sc = 359 mp. Regim de înălțime P+1. A fost renovată în 1990-2003. C) Clădire spălătorie şi bucătărie cu fundaţie beton, pereţi zidărie, planşee din beton, acoperiş tip şarpantă, învelitoare din ţigle, instalaţii electrice, apă - canal şi sanitare, încălzire centrală. Are Sutilă = 346 mp. A fost reconstruită şi reamenajată 1990 – 2003. D) Clădire centrală termică şi ateliere cu fundaţie beton, pereţi zidărie, planşee din beton, acoperiş tip şarpantă din lemn, învelitoare din ţigle, instalaţii electrice, apă - canal şi sanitare, încălzire centrală. Are Sc= 333 mp. A fost reconstruită şi reamenajată în 2003. Este alcătuită din: Sala cazane cu Sutilă = 70 mp, Depozite, ateliere de întreţinere cu Sutilă = 128 mp, Magazie, punct P.S.I. cu Sutilă = 70 mp. E) Clădire corp de cazare specialişti cu fundaţie beton, pereţi din zidărie de cărămidă, acoperiş şarpantă şi învelitoare ţigle. Instalaţii electrice, apă - canal şi sanitare, încălzire centrală. Are Sutilă = 156 mp. Regim de înălțime P+1. F) Clădire garaj pentru autoturisme şi grajd este construită din lemn, acoperiş şarpantă şi învelitoare ţigle. Instalaţii electrice. Are Sutilă = 130 mp. A fost reamenajată în 1999 - 2003. Suprafaţa utilă totală este de 2.229,93 mp și se compune di următoarele suprafeţe locuibile: - Centru de zi şi grădiniţă – 304,98 mp. - Centru de perfecţionare şi documentare – 81,00 mp. - Magazie, punct PSI – 69,70 mp. - Centrul maternal – 128,04 mp. - Centru de plasament de tip familial pentru nou născuţi abandonaţi – 118,17 mp. - Centru de recuperare şi reabilitare copii neuropsiho-somatici – 695,41 mp. - Spălătorie şi bucătărie – 346,13 mp. - Depozite, ateliere de întreţinere – 128,42 mp. - Sala de cazane – 70,45 mp. - Corp de cazare specialişti P+1 – 221,82 mp. - Garaj pentru autoturisme şi grajd – 60,81 mp. - Gheretă portar – 5,00 mp. CERINȚE TEHNICE Pentru a asigura funcționarea eficientă, sustenabilă a Centrului de Sănătate Sânmartin, se cer lucrări de retehnologizare a instalației sanitare, de energie electrică, de încălzire și ventilare, este nevoie de schimbări de tâmplărie, izolări termice, etc.. În acest scop·sunt necesare intervenții care deservesc funcționalitatea, printre altele sunt necesare recompartimentări și schimbări de tâmplarii precum și termoizolări. Retehnologizarea sălii de tratamente presupune reamenajarea grupului de spații aferente secției de hidroterapie - lucrări de arhitectură și instalații de încălzire, ventilare, electrice. Aria construită aferentă modificărilor la obiect: 81,05mp. Îmbunătățiri funcționale prin care se realizează o reabilitare din punct de vedere funcțional, soluționând astfel mai eficient încălzirea spațiilor din clădiri și a apei de la piscină, sistemul prezent cu eficiență scăzută fiind servit de un canal termic care prezintă mari pierderi. Este nevoie de îmbunătățiri la stația de filtrare/pompare a piscinei, montate în cămin vizitabil precum și termoizolarea suplimentară a perților exteriori și schimbarea tâmplăriei de lemn în tâmplărie termoizolantă. Instalațiile utilitare accesibile imobilului în prezent sunt: apă și canalizare, hidranți exteriori și interiori, din sistemul existent al localității, electricitate asigurată de sistemul existent, gaze naturale din sistem. Clădirile sunt prevăzute cu instalațiile interioare-exterioare necesare funcționării în parametri normali. Este nevoie doar de reabilitarea, reamenajarea, retehnologizarea și prin acesate intervenții mărirea eficienței a: instalațiilor sanitare apă-canal, instalațiilor termice, instalațiilor de ventilare instalațiilor electrice. În cazul în care există neajunsuri sau lipsuri în unele dotări ale clădiriilor, care sunt necesare funcționării specifice sau normale ale acestora este nevoie și de completarea lipsurilor și respectiv dotarea clădirilor cu obiecte necesare noi sau utilaje noi cu montaj. Centrul maternal din clădirea principală din partea interioară trebuie reabilitată având în vedere faptul că din cauza unor infiltrații de apă a fost afectată tencuiala, zugrăvelile, pardoseala, etc. din încăperi.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE Secția de hidroterapie al Centrului de Dezvoltare Timpurie și de Reabilitare la Sânmartin din cadrul Centrului de recuperare şi reabilitare copii neuro-psihosomatici a fost finalizat în 2006, funcționând sub tutela Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, subordonată la rândul lui Consiliului Județean Harghita. În prezent condițiile tehnice funcționării adecvate nu sunt în totalitate îndeplinite, încălzirea spațiului și a piscinei de tratamente nu este eficientă, se prezintă degradări la nivelul finisajului și a tâmplăriei în sala piscinei. Asigurarea energiei termice nu este uniformă în clădirile specificate mai sus, existând încăperi în care nu se ajunge la temperatura dorită în altele este prea cald. Când se încălzește apa pentru piscină nu este asigurată încălzirea necesară în clădiri. Sistemul de încălzire interioară și exterioară este învechită, nu există posibilitate de reglare a temperaturii în încăperi. Instalația de energie electrică este învechită. Geamurile clădirilor sunt vechi în unele locuri chiar degradate nu asigură izolația termică necesară. În Centrul maternal din clădirea principală din cauza unor infiltrații de apă a fost afectată tencuiala, zugrăvelile, pardoseala, etc..
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigura funcționării eficiente, sustenabile a Centrului de Sănătate Sânmartin.
Obiectivele proiectului: 
Îmbunătățiri funcționale prin care se realizează o reabilitare din punct de vedere funcțional, soluționând astfel mai eficient încălzirea spațiilor din clădiri și a apei de la piscină. Reabilitarea, reamenajarea, retehnologizarea și prin acesate intervenții mărirea eficienței a: instalațiilor sanitare apă-canal, instalațiilor termice, instalațiilor de ventilare instalațiilor electrice.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
În primul rând locuitorii județului Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
116.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
116.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitarea și modernizarea Centrului de Sănătate Sânmartin (elaborare DALI) 116.00 116.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu