Reabilitare acces pietonal și auto la Palatul administrativ al Consiliului Județean Harghita (DALI+PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare acces pietonal și auto la Palatul administrativ al Consiliului Județean Harghita (DALI+PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
a) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii(71.01.30)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piața Libertății, Nr. 5, Miercurea Ciuc , Jud. Harghita
Amplasament: 
Palatul Administrativ al Consiliului Județean Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita - Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Sub aspect estetic, funcțional, informatic și tehnologic, trebuie să aibă ca țel prezentare, functionalitate a Palatului Administrativ ca obiect de arhitectura reprezentativ pentru zona centrală a municipiului Miercurea Ciuc, respectiv asigurarea accesului in siguranta al cetatenilor atat pietonal pentru accesul la serviciile publice asigurate de catre Consiliul Județan Harghita și de catre celelalte instituții publice care au sediul în aceasta clădire.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Amenajarea terenului în jurul Palatului administrativ nu este eficientă. Rampa de acces pentru persoane cu dezabilități și scările în jurul Palatului administrativ sunt grav degradate, iar zona rulare și de parcare din cauza creșterii numărului de autovehicule necesita reabilitarea și reorganizarea zonei.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea accesului în clădirea și/sau în parcarea Palatului Administrativ al Consiliului Județean Harghita. Optimizarea utilizării spațiilor de parcare. Creșterea gradului de siguranță al Palatului Administrativ al Județului Harghita.
Obiectivele proiectului: 
Reabilitare scări exterioare, parcare, căi de acces și reorganizarea acestora. (DALI+PT)
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Județul Harghita și locuitorilor județului.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
80.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
80.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare acces pietonal și auto la Palatul administrativ al Consiliului Județean Harghita (DALI+PT) 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
10 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu