Pachete software pentru creare documente , Achizitionare 3 (trei) licenta Microsoft Office

Centrul Judetean Militar

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Pachete software pentru creare documente , Achizitionare 3 (trei) licenta Microsoft Office
Clasificare
Categoria bugetara: 
60.02 Apărare
Cheltuieli bugetare: 
...02 apărare națională (centre militare)
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
3. Alte active fixe
Alte active fixe: 
a) Alte active fixe (subcapitolul 71.01.30)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructura I.T. si comunicatii
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc, str. Piata Cetatii nr 1., jud. harghita
Amplasament: 
Sediul CMJ Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
CMJ Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Asigurarea functionarii aparaturii IT configurate cu noile siteme de operare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
necesitatea elaborarii documentelor in format DOC
Prognoze pe termen mediu și lung: 
nu
Obiectivele proiectului: 
Functionarea in siguranta a retelei interne IT si a retelei INTRAMAN
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
personalul CMJ Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
2.86 mii lei
Denumirea investitiei
Pachete software pentru creare documente , Achizitionare 3 (trei) licenta Microsoft Office
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu