Autoturism

Editura Hargita Nepe

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Autoturism
Clasificare
Categoria bugetara: 
67.10 Cultură, recreere și religie
Cheltuieli bugetare: 
...03.11. Edituri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Cultură
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Bld. Timişoarei, nr. 4, Miercurea Ciuc
Amplasament: 
Sediul Editurii
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Beneficiarul investiţiei este Editura Hargita Népe
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În momentul de față Editura are 2 mașini, din care 1 (Dacia Logan) este dată în folosință la Honline Media (pentru Studio), iar cealaltă mașină (Peugeot) este folosită de șoferul instituției pentru transportul ziarelor și cărților. În ultimul an mașina Peugeot a necesitat mai multe reparații, costurile de service auto au ajuns în cursul anului 2018 la 9.528 lei.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Mașina Peugeot nu pornește la temperaturi scăzute (în jur de -10 grade), nu are încălzire și nu se poate încuia. Șoferul își începe tura în fiecare zi la orele 5-6 dimineața, perioadă în care condițiile meteo sunt de multe ori nefavorabile, în caz de probleme se găsește destul de greu ajutor și devine imposibilă transportul la timp a ziarelor către distribuitori.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Un autoturism nou ar însemna pe termen mediu și lung că ziarele pot ajunge la distribuitori în timp și ar oferi șoferului siguranța necesară în timpul executării sarcinilor.
Obiectivele proiectului: 
Scopul principal al investiției este asigurarea transportului ziarelor și cărților.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Deoarece Editura asigură transportul cotidianului către distribuitori și magazine, grupul țintă a investiției este Editura și cei aprox. 1500 de abonați care primesc ziarul prin distribuitorii Honline Media.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
37.78 mii lei
Denumirea investitiei
Autoturism
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu