Reabilitarea sistemului rutier pe DJ153D,km1+000 - 4+500

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitarea sistemului rutier pe DJ153D,km1+000 - 4+500
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
Investiţii noi: 
a) Investiţii noi – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastuctură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Remetea - Gyergyóremete
Amplasament: 
DJ153D, km 1+000 - 4+500
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
județul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
298/2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
5 000.00 mii lei
Denumirea investitiei
Reabilitarea sistemului rutier pe DJ153D,km1+000 - 4+500
Durata
Durata estimată (luni): 
18 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da