Achizitia unui colector de energie solara

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Achizitia unui colector de energie solara
Clasificare
Categoria bugetara: 
67.10 Cultură, recreere și religie
Cheltuieli bugetare: 
...03.30 alte servicii culturale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Cultura
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Lăzarea - Gyergyószárhegy
Adresa: 
Lazarea, str.Both Ferenc, nr.550
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Centrul Cultural si de Arte Lazarea
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Colectorul de energie solară ar asigura o aprovizionare permanentă cu apă caldă , mai ales în lunile de primăvară, vară,acest lucru ar duce la economisire de lemn de foc.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Cheltuieli mari pentru a obtine apa calda.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Achiziţia colectorului de energie solară.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Centrul Cultural si de Arte Lăzarea si artistii participanti la taberele de creatie de arte plastica
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
25.00 mii lei
Denumirea investitiei
Achizitia unui colector de energie solara
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu