Reabilitarea sistemului rutier pe DJ153D,km1+000 - 4+500 (elaborare DALI +PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitarea sistemului rutier pe DJ153D,km1+000 - 4+500 (elaborare DALI +PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
a) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii(71.01.30)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Remetea - Gyergyóremete
Amplasament: 
DJ 153D
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
judetul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
298/2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
43.71 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
43.71 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitarea sistemului rutier pe DJ153D,km1+000 - 4+500 (elaborare DALI +PT) 43.71 43.71 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
5 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu