Grupuri electrogene portabile

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Grupuri electrogene portabile
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Sediul Consiliului Județean Harghita și unități administrativ-teritoriale de pe traseul drumurilor județene.
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita - Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Fenomenele meteorologice cu care ne putem confrunta, respectiv ploi/căderi de zăpadă abundente, vânt, îngheț, etc., pot cauza inundații, alunecări de teren, căderi de copaci pe carosabil, podețe blocate datorită înghețurilor, etc. , care la rândul lor creează frecvent blocaje pe drumurile județene. În vederea restabilirii condițiilor normale de circulație, considerăm oportună achiziționarea unor echipamente, care, în condițiile legii, vor putea fi puse la dispoziția unităților administrativ-teritoriale aflate pe traseul drumurilor județene, care prin serviciile voluntare locale pentru situații de urgență vor putea efectua intervențiile rapide ce se impun pentru degajarea drumurilor județene cu ocazia producerii evenimentelor nedorite. Având în vedere cele arătate anterior propunem achiziționarea unor grupuri electrogene portabile cu ajutorul cărora pot fi alimentate echipamentele electrice cu care se intervine în locurile izolate unde nu este posibilă alimentarea acestora de la rețele electrice.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Resurse materiale și umane insuficiente pentru a putea intervenii eficient și în timp scurt pe drumurile județene pentru înlăturarea blocajelor apărute datorită unor evenimente nedorite.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Echipamente adecvate pentru intervenții pe drumurile județene.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea condițiilor normale de circulație pe drumurile județene.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Drumurile județene, cetățenii care utilizează drumurile județene
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
42.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
42.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Grupuri electrogene portabile 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu