,, Modernizare/Construire și dotare de noi baze de Salvamont în județul Harghita -Borsec,, Cod SMIS 118832 (PT+DTAC)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

,, Modernizare/Construire și dotare de noi baze de Salvamont în județul Harghita -Borsec,, Cod SMIS 118832 (PT+DTAC)
Clasificare
Categoria bugetara: 
87.02 Alte acțiuni economice
Cheltuieli bugetare: 
...04. turism
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
b) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii(subcapitol 58)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
turism - salvare montană
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Borsec - Borszék
Adresa: 
str. Carpați F.N. Orașul Borsec, județul Harghita
Amplasament: 
str. Carpați, Orașul Borsec, județul Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Partener nr. 1 - Lider de proiect U.A.T. județul Harghita, Partener nr. 2 - Orașul Borsec
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
Hot. CJHR nr. 216/2018; Hot CJHR nr. 260/2017
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Fonduri externe nerambursabile
Suma aprobată pt anul în curs: 
44.38 mii lei
Denumirea investitiei
,, Modernizare/Construire și dotare de noi baze de Salvamont în județul Harghita -Borsec,, Cod SMIS 118832 (PT+DTAC)
Durata
Durata estimată (luni): 
24 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da